Avís Legal

CONDICIONS GENERALS

1. INTRODUCCIÓ
El present document (conjuntament amb els documents que s'hi esmenten) estableix les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquesta pàgina web i la compra de productes a la mateixa (en endavant, les "Condicions").
Li preguem que llegeixi atentament les Condicions abans de fer servir aquesta pàgina web. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa, vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions, pel que si no està vostè d'acord amb totes les Condicions, no ha d'usar aquesta pàgina web.
Aquestes Condicions podrien ser modificades. És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents en el moment d'ús de la pàgina web o de celebració del Contracte (tal com aquest es defineix més endavant) seran les que li siguin aplicables.

2. ELS NOSTRES DADES
Aquesta pàgina web està operada sota la denominació SAMTEX, empresa andorrana amb domicili en Avinguda Doctor Mitjavila, 25, AD500 Andorra la Vella, inscrita al Registre de Comerç i Indústria i amb número F-182411-N.

3. LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB
La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè seran tractades d'acord amb el que estableix la Política de Privadesa. En fer ús d'aquesta pàgina web vostè consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

4. ÚS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB
En fer ús d'aquesta pàgina web i / o realitzar comandes a través de la mateixa vostè es compromet a:
1. Fer ús d'aquesta pàgina web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlids.

2. No realitzar cap comanda fals o fraudulent. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una comanda d'aquesta índole, estarem autoritzats a anul·lar-i informar les autoritats pertinents.
3. Facilitar-la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consenteix que podrem fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si cal (veure la nostra Declaració de Privacitat).
Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.
En realitzar una comanda a través d'aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.

5. CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE
La informació continguda en les presents Condicions i els detalls continguts en aquesta pàgina web no constitueixen una oferta de venda, sinó una invitació per contractar. No hi haurà cap contracte entre vostè i nosaltres en relació amb cap producte fins que la seva comanda hagi estat expressament acceptat per nosaltres. Si la seva oferta no és acceptada i ja s'hagués realitzat algun càrrec en el seu compte, l'import del mateix li serà reintegrat en la seva totalitat.
Per realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra online i confirmar el pagament. Després d'això, rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva comanda (la "Confirmació de Comanda"). Tingueu en compte que això no significa que la seva comanda hagi estat acceptat, ja que el mateix constitueix una oferta que vostè ens fa a nosaltres per comprar un o més productes. Totes les comandes estan subjectes a la nostra acceptació, de la qual serà informat a través d'un correu electrònic en què li confirmem que el producte està sent enviat (la "Confirmació d'Enviament"). El contracte per a la compra d'un producte entre vostè i nosaltres (el "Contracte") quedarà formalitzat únicament quan li enviem la Confirmació d'Enviament.
Seran objecte del Contracte únicament aquells productes relacionats en la Confirmació d'Enviament. No estarem obligats a subministrar-cap producte que pogués haver estat objecte de comanda fins que li confirmem l'enviament del mateix en una Confirmació d'Enviament.

6. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES
Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. En aquest sentit, si es produeixen dificultats quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d'aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués vostè haver abonat.

7. NEGATIVA A TRAMITAR UNA COMANDA
Reservat el dret de retirar qualsevol producte d'aquesta pàgina web en qualsevol moment i de treure o modificar qualsevol material o contingut de la mateixa. Encara que farem el possible per tramitar sempre totes les comandes, poden donar-se circumstàncies excepcionals que ens obliguin a rebutjar la tramitació de alguna comanda després d'haver enviat la Confirmació de Comanda, pel que ens reservem el dret a fer-ho en qualsevol moment, a la nostra sola discreció.
No serem responsables davant vostre o davant de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol producte d'aquesta pàgina web, amb independència de si aquest producte ha estat venut o no, treure o modificar qualsevol material o contingut de la pàgina web, o per negar-nos a tramitar una comanda una vegada que li haguem enviat la Confirmació de comanda.

8. LLIURAMENT
Sense perjudici del que estableix la Clàusula 6 anterior respecte de la disponibilitat dels productes i llevat que es produeixin circumstàncies extraordinàries, intentarem enviar la comanda consistent en els producte / s relacionats en cada Confirmació d'Enviament dins el termini de lliurament especificat al mail de Confirmació de Comanda o bé, si no s'especifiqués cap data de lliurament, en el termini de 15 dies laborals a comptar de la data de la Confirmació d'Enviament.
No obstant això, podrien produir retards per qualsevol de les següents raons:
• personalització dels productes;
• articles esgotats;
• circumstàncies imprevistes; o
• zona de lliurament;
Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l'informarem d'aquesta circumstància i li donarem l'opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé d'anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Recordeu en qualsevol cas que no realitzem lliuraments els dissabtes ni els diumenges.

9. PREU I PAGAMENT
El preu de cada producte serà el que s'estipuli en cada moment a la nostra pàgina web, excepte en cas d'error manifest. Tot i que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren en la pàgina siguin correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu d'algun dels productes que vostè ha encarregat, l'informarem el més aviat possible i li donarem l'opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-lo. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancel·lat i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.
No estarem obligats a subministrar-cap producte al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li hàgim enviat la Confirmació d'Enviament) si l'error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per vostè com a preu incorrecte.
Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte en aquesta suspensió) els possibles canvis no afectaran les comandes pel que fa als que ja li hàgim enviat una Confirmació de Tramesa.
Una vegada que hagi fet les seves compres, tots els articles que vol comprar s'hauran afegit a la seva cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament.
Podrà fer el pagament amb les targetes VISA, Mastercard i UnionPay.
En autoritzar el pagament vostè està confirmant que la targeta de crèdit és seva.
Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, però si l'entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb vostè.

10. POLÍTICA DE CANVIS / DEVOLUCIONS

No tindrà vostè dret a desistir del Contracte l'objecte sigui el subministrament de productes que hagin estat modificats de la seva forma original mitjançant arranjaments a mida o paràmetres personalitzats.
El seu dret a desistir del Contracte serà d'aplicació exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en que vostè els va rebre. Si us plau, torni l'article utilitzant o incloent el seu embolcall original. Haurà d'incloure també totes les instruccions, documents i embolcalls dels productes. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix o si ha patit algun dany, per la qual cosa haurà de ser curós amb els productes mentre estiguin en la seva possessió.
Els canvis es podran fer per qualsevol article, en qualsevol talla o color per un import igual o superior sempre que s'aboni la diferència.
Podrà realitzar les devolucions a través d'un missatger / Courier o de Correus. Haurà avisar-nos primer en el següent e-mail: monicagarcia@monicci.com

SAMTEX no es farà càrrec de les despeses d'enviament de canvis o devolucions. Qualsevol cost addicional anirà al seu càrrec.
Després d'examinar l'article li comunicarem si té dret a la devolució de les quantitats abonades. La devolució s'efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins el termini de 30 dies des de la data de recepció del / s article / s en els nostres magatzems. La devolució s'efectuarà sempre en el mateix mitjà de pagament que vostè va utilitzar per pagar la compra.
Si tenen algun dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte, per correu electrònic o per telèfon.

11. DEVOLUCIONS A CANÀRIES, BALEARS I ALTRES PAÏSOS
Si voleu canviar o retornar un producte que hagués estat lliurat a les Canàries, les Balears i altres països, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres: monicagarcia@monicci.com.

12. CANVIS DE PRODUCTES DEFECTUOSOS
En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s'ajusta al que estipula el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata per mitjà del nostre formulari de Contacte o per e-mail, indicant els dades del producte així com el dany que pateix i adjuntant alguna imatge on es vegi el defecte. Seguidament, li indicarem com procedir.
Examinarem detingudament el producte retornat. La substitució de l'article s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 30 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedim a la substitució de l'article no conforme.
Queden fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.

14. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Vostè reconeix i consent que tot copyright, marca registrada, disseny de models de peces i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que s'aporten com a part de la pàgina web ens corresponen en tot moment a nosaltres o als qui ens van atorgar llicència per a la seva ús. Vostè podrà fer ús d'aquest material únicament en la forma en que l'hi autoritzem expressament nosaltres o els que ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre les dades de la seva comanda o dades de contacte.

15. VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS
No ha de fer un ús indegut d'aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. No tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d'un atac de denegació de servei o d'un atac de denegació de servei distribuït.
L'incompliment d'aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d'infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d'aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l'atacant. Així mateix, en cas d'incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d'estar autoritzat a fer servir aquesta pàgina web.


No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l'ús d'aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redireccioni.

16. LINKS DES DE LA NOSTRA PÀGINA WEB
En el cas que la nostra pàgina web contingui enllaços a altres pàgines web i materials de tercers, aquests enllaços es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

17. COMUNICACIONS PER ESCRIT
La normativa aplicable exigeix ​​que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Mitjançant l'ús d'aquesta pàgina web, vostè accepta que la major part d'aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contracte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, vostè consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

18. COMUNICACIONS VERBALS (VIA TELEFÒNICA O PRESENCIAL)
Es podrà donar el cas en què la informació o comunicacions que li facilitem es donin per via verbal (via telefònica o presencial). Per norma general aquestes dades estaran sempre recolzats i seran afins a la informació proveïda en aquesta pàgina web i en les presents Condicions, i procurarem deixar rastre escrit de les comunicacions verbals sempre que sigui possible.
Si es donés el cas en què no s'hagués retranscrito un suposat intercanvi es considerarà error humà sense donar possible lloc a possibles reclamacions, ni indemnitzacions en la mesura en què legalment es permeti. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

19. CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS
El Contracte és vinculant tant per a vostè com per a nosaltres, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i drethavents.
Vostè no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix al seu favor o per a vostè, sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit.
Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix al nostre favor o per a nosaltres, en qualsevol moment durant la vigència del Contracte. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si s'escau, vostè té com a consumidor reconeguts per llei o anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties tant expresses com tàcites, que li haguéssim pogut atorgar.

20. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL
No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions que assumim a l'empara d'un Contracte, la causa es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable ( "Causa de Força Major").
Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d'exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i entre d'altres, els següents:
1. Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
2. Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
3. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
4. Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
5. Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
6. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.
7. Vaga, fallades o accidents de transport marítim o fluvial, postal o qualsevol altre tipus de transport.
S'entén que les nostres obligacions derivades dels contractes quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d'una ampliació en el termini per a complir aquestes obligacions del temps que ens resulti necessari per a això. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions en virtut del Contracte malgrat la Causa de Força Major.

21. RENÚNCIA
La manca de requeriment per la nostra part del compliment estricte per la seva part d'alguna de les obligacions assumides per vostè en virtut d'un contracte o de les presents Condicions o la falta d'exercici per la nostra part dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut d'aquest Contracte o de les Condicions, no suposarà renúncia ni cap limitació en relació amb aquests drets o accions ni li exonera a vostè de complir amb aquestes obligacions.
Cap renúncia per la nostra part a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats del Contracte o de les Condicions.
Cap renúncia per la nostra part a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats del Contracte té efecte, llevat que s'estableixi expressament que és una renúncia i formalitzi i se li comuniqui a vostè per escrit de conformitat amb el que disposa l' apartat de Notificacions anterior.

22. ACORD COMPLET
Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa a les mateixes constitueixen l'acord íntegre existent entre Vostè i nosaltres en relació amb l'objecte del contracte i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre Vostè i nosaltres verbalment o per escrit.
Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració del Contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part o que pogués inferir de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans d'aquest Contracte, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.
Ni vostè ni nosaltres disposarem d'acció davant de qualsevol declaració incerta realitzada per l'altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data del Contracte (llevat que s'hagués fet aquesta declaració incerta de forma fraudulenta) i l'única acció que ha de disposar la una altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que disposen les presents Condicions.

23. EL NOSTRE dret de canviar AQUESTES CONDIDIONES
Tenim dret a revisar i modificar les presents Condicions en qualsevol moment.
Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents en el moment en que utilitzi la present pàgina web o efectuï cada comanda, llevat que per llei o decisió d'organismes governamentals haguem de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de privadesa, en aquest cas, els possibles canvis afectaran també a les comandes que vostè hagués fet prèviament.

24. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
L'ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través d'aquesta pàgina web es regiran per la legislació andorrana.
Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals andorrans.
Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afecta els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

25. COMENTARIS I SUGGERIMENTS
Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviïn tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de Contacte.

Copyright © Monicci 2020
Powered by
Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Aceptar | Llegir +